Select Fields

No Sebutharga/TenderNama Sebutharga/TenderSyaratCountryCreated ByDate Created
24(A)/2023/HKL/PEM/M TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYERAHKAN MICROGUIDEWIRE FOR INTRACRANIAL COILING UNTUK JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA PULUH EMPAT (24) BULANTARAF PENYEBUT HARGA

TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG:050301

BIDANG PENDAFTARAN

050301-PERALATAN PERKAKAS PAKAI BUANG

TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR
DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM BIDANG PERKHIDMATAN DI BAWAH PECAHAN KEPALA ATAU SUB BIDANG YANG BERKAITAN SERTA MEMPUNYAI KAD PINTAR ATAU USB TOKEN ePEROLEHAN SAHAJA YANG DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA INI

TARIKH PELAWAAN

21 FEBRUARI 2024

PENYERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA WAJIB DISERAHKAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SECARA ONLINE PADA TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP, JAM 12.00 TENGAH HARI.

KEGAGALAN PEMBEKAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK
N/Atender20 February 2024 6:27 am
25(A)/2023/HKL/PEM/M TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYERAHKAN INTRACRANIAL ANEURYSM COILING MICROCATHETER UNTUK JABATAN RADIOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH DUA PULUH EMPAT (24) BULANBIDANG PENDAFTARAN
050301- Perkakas Perubatan Pakai Buang

TARAF PENYEBUT HARGA
TERBUKA KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM KOD BIDANG: 050301

TAWARAN INI DIPELAWA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR
DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM BIDANG PERKHIDMATAN DI BAWAH PECAHAN KEPALA ATAU SUB BIDANG YANG BERKAITAN SERTA MEMPUNYAI KAD PINTAR ATAU USB TOKEN ePEROLEHAN SAHAJA YANG DIBENARKAN MENYERTAI SEBUT HARGA INI

PENYERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA WAJIB DISERAHKAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN SECARA ONLINE PADA TARIKH SEBUT HARGA DITUTUP, JAM 12.00 TENGAH HARI.

KEGAGALAN PEMBEKAL MEMATUHI SYARAT INI AKAN MENYEBABKAN TAWARAN DITOLAK

TARIKH PELAWAAN
21 Februari 2024
N/Atender20 February 2024 6:13 am
P/HKL/SF/04/2024 KERJA-KERJA MENAMBAHBAIK SISTEM PENGUDARAAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI UNIT RAWATAN RAPI (ICU) WAD 9, NWB, HKL1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Mekanikal (ME) G2 dan Kategori Elektrik (ME) G2, Pengkhususan M01 (Sistem Hawa Dingin dan Pengedaran Udara) & E04 (Pemasangan Voltan Rendah). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja).

2. Kontraktor-kontraktor yang berminat hendaklah mengemukakan salinan Sijil Pendaftaran Perakuan Kontraktor (PPK), salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera melalui email kepada sebutharga.cpphkl@moh.gov.my pada atau sebelum 21 Februari 2024 (Rabu) sehingga jam 4.30 petang beserta dengan no. telefon penama syarikat. Kelewatan pihak syarikat mengemukakan salinan sijil-sijil seperti di atas selepas tarikh dan masa tersebut tidak akan diterima.

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

5. Sebut harga ini akan ditutup pada 29 Februari 2023 (Khamis). Dokumen sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di Cawangan Pembangunan & Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada hari tersebut.
N/Atender16 February 2024 1:56 am
P/HKL/BP6/05/2024 KERJA-KERJA MENAIKTARAF LALUAN PEJALAN KAKI BERBUMBUNG (COVER WALKWAY) SEPANJANG LALUAN WISMA KAYU KE KLINIK ORTOPEDIK1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Kejuruteraan Awam (CE) G2 dan Kategori Bangunan (B) G2, Pengkhususan CE21 (Pembinaan Kejuruteraan Awam) & B04 (Kerja-Kerja Pembinaan Bangunan). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja).

2. Kontraktor-kontraktor yang berminat hendaklah mengemukakan salinan Sijil Pendaftaran Perakuan Kontraktor (PPK), salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera melalui email kepada sebutharga.cpphkl@moh.gov.my pada atau sebelum 21 Februari 2024 (Rabu) sehingga jam 4.30 petang beserta dengan no. telefon penama syarikat. Kelewatan pihak syarikat mengemukakan salinan sijil-sijil seperti di atas selepas tarikh dan masa tersebut tidak akan diterima.

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

5. Sebut harga ini akan ditutup pada 29 Februari 2024 (Khamis). Dokumen sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di Cawangan Pembangunan & Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada hari tersebut.
N/Atender16 February 2024 1:12 am
P/HKL/BP6/06/2024 KERJA-KERJA MENAIKTARAF STOR PUKAL FARMASI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI HOSPITAL KUALA LUMPUR1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Mekanikal (ME) G2 dan Kategori Elektrik (ME) G2, Pengkhususan M01 (Sistem Hawa Dingin dan Pengedaran Udara) & E04 (Pemasangan Voltan Rendah). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor sahaja).

2. Kontraktor-kontraktor yang berminat hendaklah mengemukakan salinan Sijil Pendaftaran Perakuan Kontraktor (PPK), salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera melalui email kepada sebutharga.cpphkl@moh.gov.my pada atau sebelum 20 Februari 2024 (Selasa) sehingga jam 4.30 petang beserta dengan no. telefon penama syarikat. Kelewatan pihak syarikat mengemukakan salinan sijil-sijil seperti di atas selepas tarikh dan masa tersebut tidak akan diterima.

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

5. Sebut harga ini akan ditutup pada 28 Februari 2024 (Rabu). Dokumen sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di Cawangan Pembangunan & Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada hari tersebut.
N/Atender15 February 2024 2:15 am
P/HKL/SF/02/2024 KERJA-KERJA PENAMBAHBAIKAN PANEL MAIN SWITCH BOARD (MSB) 1200 AMP SERTA KERJA BERKAITAN BAGI BANGUNAN WISMA REKOD HOSPITAL KUALA LUMPUR1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Elektrik G2, Pengkhususan E04 (Pemasangan Voltan Rendah). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor sahaja).

2. Kontraktor-kontraktor yang berminat hendaklah mengemukakan salinan Sijil Pendaftaran Perakuan Kontraktor (PPK), salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera melalui email kepada sebutharga.cpphkl@moh.gov.my pada atau sebelum 19 Februari 2024 (Isnin) sehingga jam 4.30 petang beserta dengan no. telefon penama syarikat. Kelewatan pihak syarikat mengemukakan salinan sijil-sijil seperti di atas selepas tarikh dan masa tersebut tidak akan diterima.

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

5. Sebut harga ini akan ditutup pada 27 Februari 2024 (Selasa). Dokumen sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di Cawangan Pembangunan & Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada hari tersebut.
N/Atender14 February 2024 1:02 am
P/HKL/SF/01/2024 KERJA-KERJA PENGGANTIAN PVC KABEL DI RISER WAD DERMATOLOGI DAN JABATAN OTORINOLARINGOLOGI (ENT) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN DERMATOLOGI, HKL1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Elektrik G2, Pengkhususan E04 (Pemasangan Voltan Rendah). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor sahaja).

2. Kontraktor-kontraktor yang berminat hendaklah mengemukakan salinan Sijil Pendaftaran Perakuan Kontraktor (PPK), salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera melalui email kepada sebutharga.cpphkl@moh.gov.my pada atau sebelum 16 Februari 2024 (Jumaat) sehingga jam 4.30 petang beserta dengan no. telefon penama syarikat. Kelewatan pihak syarikat mengemukakan salinan sijil-sijil seperti di atas selepas tarikh dan masa tersebut tidak akan diterima.

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

5. Sebut harga ini akan ditutup pada 26 Februari 2024 (Isnin). Dokumen sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di Cawangan Pembangunan & Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada hari tersebut.
N/Atender13 February 2024 12:40 am
P/HKL/SF/03/2024 KERJA-KERJA PENGGANTIAN DAN PENAMBAHBAIKAN KABEL SUBMAIN DARI SSB KE RISER WAD-WAD RTP (2A, 2B, 3B, 4A & 4B) DAN KABEL KE PANEL LIFT MOTOR ROOM SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN RADIOTERAPI & ONKOLOGI HOSPITAL KUALA LUMPUR1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Elektrik G2, Pengkhususan E04 (Pemasangan Voltan Rendah). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor sahaja).

2. Kontraktor-kontraktor yang berminat hendaklah mengemukakan salinan Sijil Pendaftaran Perakuan Kontraktor (PPK), salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera melalui email kepada sebutharga.cpphkl@moh.gov.my pada atau sebelum 14 Februari 2024 (Rabu) sehingga jam 4.30 petang beserta dengan no. telefon penama syarikat. Kelewatan pihak syarikat mengemukakan salinan sijil-sijil seperti di atas selepas tarikh dan masa tersebut tidak akan diterima.

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

5. Sebut harga ini akan ditutup pada 22 Februari 2024 (Khamis). Dokumen sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di Cawangan Pembangunan & Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada hari tersebut.
N/Atender9 February 2024 1:14 am
P/IPR/BP6/SH/02/2024 KERJA-KERJA MENAIKTARAF FASILITI BAGI TIGA (3) BLOK WAD DI INSTITUT PERUBATAN RESPIRATORI1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Kejuruteraan Mekanikal (ME) G2, Pengkhususan M03 (Lift dan Eskalator), (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor sahaja).

2. Kontraktor-kontraktor yang berminat hendaklah mengemukakan salinan sijil Pendaftaran Perakuan Kontraktor (PPK), salinan sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera melalui email kepada pembangunan.iprkl@gmail.com pada atau sebelum 10 Februari 2024 (Sabtu) sehingga jam 4.30 petang beserta dengan no. telefon penama syarikat. Kelewatan pihak syarikat mengemukakan salinan sijil-sijil seperti di atas selepas tarikh dan masa tersebut tidak akan diterima.

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

5. Sebut harga ini akan ditutup pada 20 Februari 2024 (Selasa). Dokumen sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga B di Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan, Institut Perubatan Respiratori tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada hari tersebut.
N/Atender7 February 2024 12:53 am
P/IPR/SF/SH/01/2024 KERJA-KERJA PENDAWAIAN SEMULA DI BLOK DAHLIA (WAD 3 & 4) SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI INSTITUT PERUBATAN RESPIRATORI1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Elektrik (ME) G2, Pengkhususan E04 (Pemasangan Voltan Rendah). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor sahaja).

2. Kontraktor-kontraktor yang berminat hendaklah mengemukakan salinan sijil Pendaftaran Perakuan Kontraktor (PPK), salinan sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera melalui email kepada pembangunan.iprkl@gmail.com pada atau sebelum 9 Februari 2024 (Jumaat) sehingga jam 4.30 petang beserta dengan no. telefon penama syarikat. Kelewatan pihak syarikat mengemukakan salinan sijil-sijil seperti di atas selepas tarikh dan masa tersebut tidak akan diterima.

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

5. Sebut harga ini akan ditutup pada 19 Februari 2024 (Isnin). Dokumen sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga A di Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan, Institut Perubatan Respiratori tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada hari tersebut.
N/Atender6 February 2024 12:47 am
P/HKL/BP6/04/2024 KERJA-KERJA NAIK TARAF TANDAS PESAKIT DAN BILIK-BILIK KELAS PERTAMA DI WAD N4A, N6A DAN N6B BANGUNAN INSTITUT KAJI SARAF TUNKU ABDUL RAHMAN (IKTAR) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI HOSPITAL KUALA LUMPUR1. Kontraktor-kontraktor yang ingin menyertai sebut harga ini hendaklah berdaftar dengan CIDB [Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)] dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Kejuruteraan Awam (CE) G2 dan Kategori Bangunan (B) G2, Pengkhususan CE21 (Pembinaan Kejuruteraan Awam), B04 (Kerja-Kerja Pembinaan Bangunan) & B28 (Kerja-Kerja Ubahsuai). (Berdaftar di dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja).

2. Kontraktor-kontraktor yang berminat hendaklah mengemukakan salinan Sijil Pendaftaran Perakuan Kontraktor (PPK), salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera melalui email kepada sebutharga.cpphkl@moh.gov.my pada atau sebelum 08 Februari 2024 (Khamis) sehingga jam 4.30 petang beserta dengan no. telefon penama syarikat. Kelewatan pihak syarikat mengemukakan salinan sijil-sijil seperti di atas selepas tarikh dan masa tersebut tidak akan diterima.

3. Dokumen sebut harga hanya akan dikeluarkan kepada penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Kontraktor Kerja (SKK)Taraf BUMIPUTERA dan Sijil Akuan Pendaftaran syarikat sahaja.

4. Sesi taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.

5. Sebut harga ini akan ditutup pada 16 Februari 2024 (Jumaat). Dokumen sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di Cawangan Pembangunan & Penswastaan, Hospital Kuala Lumpur tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada hari tersebut.
N/Atender5 February 2024 1:39 am
SH/HKL/JF/165/23 JABATAN FARMASI, HKL - MEMBEKAL DAN MENGHANTAR STERILE TUBING SET FOR DOUBLE FILTRATION PLASMAPHERESISPembekal berjaya: Mariati Holdings Sdn. Bhd.
Harga Setuju Terima (RM): 126,720.00
Agensi: Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur
Kategori perolehan: Bekalan
Kod bidang: 050301
Tempoh kontrak: 18 Bulan
N/Atender30 January 2024 4:57 am
SH/HKL/JF/128/23 JABATAN FARMASI, HKL - MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SELECTIVE EXTRACORPOREAL ABO IMMUNOADSORPTION COLUMN IN PACKAGE I) TYPE A II) TYPE BPembekal berjaya: Mariati Holdings Sdn. Bhd.
Harga Setuju Terima (RM): 280,000.00
Agensi: Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur
Kategori perolehan: Bekalan
Kod bidang: 050301
Tempoh kontrak: 24 Bulan
N/Atender30 January 2024 4:56 am
SH/HKL/JF/164/23 Jabatan Farmasi, HKL - Membekal Dan Menghantar Vancomycin HCl 500mg InjectionN/Atender30 January 2024 4:54 am
SH/HKL/JF/163/23 Jabatan Farmasi, HKL - Membekal Dan Menghantar Colistimethate Sodium 1 million IU per vial (Polymyxin E)Pembekal berjaya: M.S. Ally Pharma Sdn. Bhd
Harga Setuju Terima (RM): 532,000.00
Agensi: Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur
Kategori perolehan: Bekalan
Kod bidang: 050201,050202,050203
Tempoh kontrak: 12 Bulan
N/Atender30 January 2024 4:52 am
SH/HKL/JF/162/23 Jabatan Farmasi, HKL - Membekal Dan Menghantar Magnesium Sulphate 49.3% w/v InjectionPembekal berjaya: Ain Medicare Sdn. Bhd.
Harga Setuju Terima (RM): 486,450.00
Agensi: Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur
Kategori perolehan: Bekalan
Kod bidang: 050201,050202,050203
Tempoh kontrak: 12 Bulan
N/Atender30 January 2024 4:50 am
SH/HKL/JF/161/23 Jabatan Farmasi, HKL - Membekal Dan Menghantar Erythropoietin Beta Human Recombinant 2000iu InjectionN/AN/Atender30 January 2024 4:49 am
SH/HKL/JF/160/23 Jabatan Farmasi, HKL - Membekal Dan Menghantar Sodium Chloride 0.9% Injection (100ml)Pembekal berjaya: Teraju Farma Sdn. Bhd.
Harga Setuju Terima (RM): 844,032.00
Agensi: Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur
Kategori perolehan: Bekalan
Kod bidang: 050201,050202,050203
Tempoh kontrak: 12 Bulan
N/Atender30 January 2024 4:45 am
SH/HKL/JF/159/23 Jabatan Farmasi, HKL - Membekal Dan Menghantar Trace Elements And Electrolytes (Adult) SolutionPembekal berjaya: M.S. Ally Pharma Sdn. Bhd
Harga Setuju Terima (RM): 253,980.00
Agensi: Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur
Kategori perolehan: Bekalan
Kod bidang: 050201,050202,050203
Tempoh kontrak: 24 Bulan
N/Atender30 January 2024 4:44 am
SH/HKL/JF/158/23 Jabatan Farmasi, HKL - Membekal Dan Menghantar Ticagrelor 90mg TabletPembekal berjaya: Primabumi Sdn. Bhd.
Harga Setuju Terima (RM): 349,505.00
Agensi: Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur
Kategori perolehan: Bekalan
Kod bidang: 050201,050202,050203
Tempoh kontrak: 12 Bulan
N/Atender30 January 2024 4:42 am
SH/HKL/JF/157/23 Jabatan Farmasi, HKL - Membekal Dan Menghantar Trastuzumab 440mg InjectionPembekal berjaya: M.S. Ally Pharma Sdn. Bhd
Harga Setuju Terima (RM): 556,420.00
Agensi: Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur
Kategori perolehan: Bekalan
Kod bidang: 050201,050202,050203
Tempoh kontrak: 4 Bulan
N/Atender30 January 2024 4:41 am
SH/HKL/JF/156/23 Jabatan Farmasi, HKL - Membekal Dan Menghantar Dabigatran Etexilate 150mg CapsulePembekal berjaya: Quality Reputation Sdn. Bhd.
Harga Setuju Terima (RM): 384,230.00
Agensi: Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur
Kategori perolehan: Bekalan
Kod bidang: 050201,050202,050203
Tempoh kontrak: 12 Bulan
N/Atender30 January 2024 4:39 am
SH/HKL/JF/155/23 Jabatan Farmasi, HKL - Membekal Dan Menghantar Dabigatran Etexilate 110mg CapsulePembekal berjaya: Quality Reputation Sdn. Bhd.
Harga Setuju Terima (RM): 296,406.00
Agensi: Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur
Kategori perolehan: Bekalan
Kod bidang: 050201,050202,050203
Tempoh kontrak: 12 Bulan
N/Atender30 January 2024 4:36 am
SH/HKL/JF/154/23 Jabatan Farmasi, HKL - Membekal Dan Menghantar Aflibercept 40mg/ml Solution For Injection (Vial)Pembekal berjaya: M.S. Ally Pharma Sdn. Bhd
Harga Setuju Terima (RM): 900,000.00
Agensi: Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur
Kategori perolehan: Bekalan
Kod bidang: 050201,050202,050203
Tempoh kontrak: 12 Bulan
N/Atender30 January 2024 4:34 am
SH/HKL/JF/153/23 Jabatan Farmasi, HKL - Membekal Dan Menghantar Alcohol Based Hand Disinfectant Liquid (With Registered MAL No)Pembekal berjaya: Hana Medic Sdn. Bhd.
Harga Setuju Terima (RM): 687,500.00
Agensi: Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur
Kategori perolehan: Bekalan
Kod bidang: 050201,050202,050203
Tempoh kontrak: 24 Bulan
N/Atender30 January 2024 4:29 am
SH/HKL/JF/152/23 Jabatan Farmasi, HKL - Membekal Dan Menghantar Recombinant Factor IX 500IU InjectionPembekal berjaya: Quality Reputation Sdn. Bhd.
Harga Setuju Terima (RM): 924,044.40
Agensi: Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur
Kategori perolehan: Bekalan
Kod bidang: 050201,050202,050203
Tempoh kontrak: 12 Bulan
N/Atender30 January 2024 4:28 am
SH/HKL/JF/151/23 Jabatan Farmasi, HKL - Membekal Dan Menghantar Anti-Haemophilic Factor VIII Conc (Human) High Purity 1000iu/10ml InjectionPembekal berjaya: Pharmaniaga Logistics Sdn. Bhd.
Harga Setuju Terima (RM): 949,077.50
Agensi: Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur
Kategori perolehan: Bekalan
Kod bidang: 050201,050202,050203
Tempoh kontrak: 12 Bulan
N/Atender30 January 2024 4:26 am
SH/HKL/JF/150/23 Jabatan Farmasi, HKL - Membekal Dan Menghantar Sodium Bicarbonate,Citric Acid,Sodium Citrate and Tartaric Acid 4g per sachetN/Atender30 January 2024 4:25 am
SH/HKL/JF/149/23 Jabatan Farmasi, HKL - Membekal Dan Menghantar [131I] Metaiodobenzylguanidine 2mCi Injection (MIBG)Pembekal berjaya: Primabumi Sdn. Bhd.
Harga Setuju Terima (RM): 483,840.00
Agensi: Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur
Kategori perolehan: Bekalan
Kod bidang: 050201,050202,050203
Tempoh kontrak: 24 Bulan
N/Atender30 January 2024 4:23 am
SH/HKL/JF/148/23 Jabatan Farmasi, HKL - Membekal Dan Menghantar Mycophenolate Sodium 180mg TabletPembekal berjaya: Hanan Medicare Sdn. Bhd.
Harga Setuju Terima (RM): 431,823.00
Agensi: Jabatan Farmasi Hospital Kuala Lumpur
Kategori perolehan: Bekalan
Kod bidang: 050201,050202,050203
Tempoh kontrak: 24 Bulan
N/Atender30 January 2024 4:22 am
Go to top