CAJ-CAJ PERUBATAN

*Sila kemukakan dokumen sokongan seperti surat jaminan (GL)/kad pesara/kad OKU/surat zakat/surat bantuan kebajikan/surat sekolah/buku derma darah/sijil kematian bagi tujuan pengecualian caj rawatan (tertakluk pada peraturan kewangan yang berkuatkuasa).

Jabatan Pesakit Luar Pakar

Jenis rujukan kepada klinik pakar

Caj rawatan

Rujukan daripada pegawai perubatan kerajaan

Percuma bagi lawatan pertama, RM5 untuk setiap "follow-up" (termasuk segala siasatan)

Rujukan daripada Pengamal Persendirian

RM30 bagi lawatan pertama, RM5 untuk setiap "follow-up" (TIDAK termasuk siasatan)

Kes-kes "follow-up" yang telah keluar daripada wad

RM5 bagi setiap lawatan (termasuk segala siasatan)

CAJ WAD

Caj sehari bagi seorang

Tidak Berhawa Dingin

Berhawa dingin

Deposit

Kelas Satu:

 

 

Perubatan

Pembedahan

·         Bilik dengan satu katil

RM90

RM120

RM1,050

RM1,650

·         Bilik dengan dua katil

RM60

RM90

·         Bilik dengan tiga katil atau lebih

RM45

RM60

Kelas Dua

RM25

RM40

RM200

RM400

Kelas Tiga

RM3

RM3

RM20

RM30

Kelas

Caj Sehari (RM)

Kelas Satu

15

Kelas Dua

10

Kelas Tiga

Percuma

Kelas

Caj Sehari (RM)

Bilik dengan satu katil (Orang kenamaan)

225

Bilik dengan satu katil

180

Bilik dengan dua katil

150

CAJ RAWATAN

Bahagian 1 - Rawatan Pesakit Dalam

Kelas

Caj Sehari (RM)

Kelas Satu

RM15

Kelas Dua

RM 5

Kelas Tiga

Percuma

Bahagian 2 – Accouchement Dan Bersalin

Jenis rawatan

Kelas Satu

Kelas Dua

Kelas Tiga

Pembedahan Caesarean

RM1,200

RM400

RM100

Bersalin dengan bantuan: Forcep/songsang/vakum

RM600

RM200

RM50

Bersalin kembar

RM600

RM200

RM50

Bersalin Biasa

RM450

RM150

RM10

Bahagian 3 - Rawatan Fisioterapi

Jenis rawatan

Kelas Satu

Kelas Dua

Kelas Tiga

 

setiap lawatan

Modaliti elektroterapi

Biomaklumbalas/miomaklumbalas

RM30

RM20

RM5

Arus terus/ iontoforesis

RM30

RM20

RM5

Arus dwidinamik

RM30

RM20

RM5

Arus terus terganggu

RM30

RM20

RM5

Terapi interferens

RM30

RM20

RM5

Diatermi gelombang pendek

RM30

RM20

RM5

Stimulasi saraf transkutan elektrik

RM30

RM20

RM5

Terapi ultrasound

RM30

RM20

RM5

Ultrasound masa nyata

RM30

RM20

RM5

Stimulasi elektrik fungsional

RM30

RM20

RM5

Terapi gelombang kejut

RM30

RM20

RM5

Terapi Haba/Krioterapi

Pek panas

RM15

RM10

RM2

Mandi lilin

RM15

RM10

RM2

Sinaran inframerah

RM15

RM10

RM2

Krioterapi

RM15

RM10

RM2

Fototerapi

Terapi laser

RM30

RM15

RM5

Terapi sinar ultraungu

RM30

RM15

RM5

Terapi kardiorespiratori

Teknik Pernafasan Kitaran Aktif (ACBT)

RM30

RM15

RM5

Senaman pernafasan

RM30

RM15

RM5

Sedutan bronkiol

RM30

RM15

RM5

Spirometer insentif

RM30

RM15

RM5

Fluter

RM30

RM15

RM5

Latihan otot inspiratori

RM30

RM15

RM5

Terapi penyedutan

RM30

RM15

RM5

Perkusi/ Getaran

RM30

RM15

RM5

Tekanan ekspirasi positif

RM30

RM15

RM5

Penyaliran postural

RM30

RM15

RM5

Terapi mekano

Tarikan servikal

RM20

RM10

RM2

Tarikan lumbar

RM20

RM10

RM2

Pam berangkai

RM20

RM10

RM2

Hidroterapi

Senaman kolam

RM20

RM10

RM2

Pusaran air

RM20

RM10

RM2

Terapi manual

Manipulasi tisu lembut

RM20

RM10

RM2

Lepasan miofasia

RM20

RM10

RM2

Penyaliran limfa secara manual

RM20

RM10

RM2

Akutekanan

RM20

RM10

RM2

Pemitaan/pembalutan/pengikat

RM30

RM20

Percuma

Terapi mampatan (limfoedema)

RM30

RM20

Percuma

Teknik khas

Teknik reposisi Canalith

RM30

RM20

RM2

Senaman penstabilan renungan

RM30

RM20

RM2

Pengaisan atau pemberusan

RM30

RM20

RM2

Mobilisasi sendi

RM30

RM20

RM2

Teknik McKenzie

RM30

RM20

RM2

Program pembelajaran semula motor

RM30

RM20

RM2

Akupunktur atau penjaruman kering

RM30

RM20

RM2

Teknik perkembangan neuro

RM30

RM20

RM2

Pemudahan proprioseptif saraf otot

RM30

RM20

RM2

Terapi senaman

Aktif, pasif atau berbeban

RM20

RM10

RM2

Ambulasi atau latihan gaya jalan

RM20

RM10

RM2

Senaman antenatal dan postnatal

RM20

RM10

RM2

Latihan imbangan

RM20

RM10

RM2

Latihan pundi kencing/ usus

RM20

RM10

RM2

Latihan litar

RM20

RM10

RM2

Senaman bola gim

RM20

RM10

RM2

Teknik tahan kemutan untuk otot lantai pelvis

RM20

RM10

RM2

Aktiviti kefungsian

RM20

RM10

RM2

Senaman berkumpulan

RM20

RM10

RM2

Senaman isokinetik

RM20

RM10

RM2

Senaman mekanikal

RM20

RM10

RM2

Senaman otot lantai pelvis

RM20

RM10

RM2

Teknik relaksasi

RM20

RM10

RM2

Pendidikan semula sensori

RM20

RM10

RM2

Rejim tangan khas

RM20

RM10

RM2

UJIAN KHAS

Alat diagnostik

Ujian imbangan Berg

RM50

RM30

RM5

Ujian Klinikal bagi Interaksi Sensori dan Imbangan (CTSIB)

RM50

RM30

RM5

Postugrafi dinamik berkomputer

RM50

RM30

RM5

Penilaian tangan berkomputer

RM50

RM30

RM5

Indeks gaya jalan dinamik

RM50

RM30

RM5

Penilaian otot lantai pelvis

RM50

RM30

RM5

Ujian sensori

RM50

RM30

RM5

Lengkungan tempoh kekuatan

RM50

RM30

RM5

Ujian otot voluntari

RM50

RM30

RM5

Ujian vestibular

RM50

RM30

RM5

Ujian bangun dan pergi bermasa

RM50

RM30

RM5

Ujian jangkauan fungsi

RM50

RM30

RM5

Bahagian 4 - Radioterapi dan Onkologi

Simulasi dan perancangan berkomputer

Kelas Satu

Kelas Dua

Kelas Tiga

Pesakit Luar

Rujukan daripada pengamal persendirian

Rujukan daripada pegawai perubatan kerajaan

Penandaan setempat

RM45

RM30

Percuma

RM45

Percuma

Simulasi konvensional

RM450

RM200

Percuma

RM450

Percuma

Simulasi CT:

Biasa (tanpa kontras)

RM450

RM200

Percuma

RM450

Percuma

Rumit (dengan kontras)

RM450

RM200

Percuma

RM450

Percuma

Simulasi CT:

Radioterapi Keamatan Bermodulasi (IMRT)

RM450

RM200

Percuma

RM450

Percuma

Penyinaran Seluruh Badan (TBI)

RM450

RM200

Percuma

RM450

Percuma

Penyinaran Seluruh Nodal (TNI)

RM450

RM200

Percuma

RM450

Percuma

Elektron Suluruh Badan (TBE)

RM450

RM200

Percuma

RM450

Percuma

Radioterapi Stereotaktik (SRT)

RM450

RM200

Percuma

RM450

Percuma

Radiosurgeri Stereotaktik (SRS)

RM450

RM200

Percuma

RM450

Percuma

Radioterapi Stereotaktik Badan (SBRT)

RM450

RM200

Percuma

RM450

Percuma

Rawatan radioterapi

2D/ medan tunggal/ selari setentang (setiap pecahan)

RM100

RM50

RM12

RM100

RM12

3D/apa-apa rancangan dengan 3 atau lebih medan (setiap pecahan)

RM100

RM50

RM12

RM100

RM12

IMRT (setiap pecahan)

RM100

RM50

RM12

RM100

RM12

TBI (setiap pecahan)

RM100

RM50

RM12

RM100

RM12

TNI (setiap pecahan)

RM100

RM50

RM12

RM100

RM12

SRT (setiap pecahan)

RM100

RM50

RM12

RM100

RM12

SRS

RM7,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja)

RM5,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja)

RM12 (setiap rawatan)

RM7,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja)

RM12 (setiap rawatan)

SBRT

RM7,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja)

RM5,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja)

RM12 (setiap rawatan)

RM7,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja)

RM12 (setiap rawatan)

Rawatan brakiterapi

Intrakavitari: dobi/sumber satu baris (setiap sesi)

RM75

RM30

RM6

RM75

RM6

Intrakavitari: ovoid berpasangan (setiap sesi)

RM75

RM30

RM6

RM75

RM6

Intrakavitari: intrakavitari penuh (setiap sesi)

RM75

RM30

RM6

RM75

RM6

Intrakavitari: bagi kanser nasofaringeal (NPC) (setiap sesi)

RM75

RM30

RM6

RM75

RM6

Intraluminal: esofagus, bronkus, anorektal (setiap sesi)

RM75

RM30

RM6

RM75

RM6

Implan brakiterapi interstisial: implan brakiterapi payudara (setiap sesi)

RM75

RM30

RM6

RM75

RM6

Implan brakiterapi interstisial: implant ekstremiti (setiap sesi)

RM75

RM30

RM6

RM75

RM6

Implan brakiterapi: implan kaviti oral/anorektal/ prostat/mata dan lain-lain (setiap sesi)

RM75

RM30

RM6

RM75

RM6

Prosedur brakiterapi prostat (rawatan pakej)

RM7,000

RM5,000

RM6

-

-

Rawatan anti-neoplastik

Rawatan anti-neoplastik untuk kanser (selain terapi sasaran) (setiap rawatan)

RM400

RM200

RM50

RM400

RM50

Rawatan terapi sasaran untuk kanser (setiap rawatan)

RM600

RM400

RM50

RM600

RM50

Rawatan kanser yang memerlukan kelulusan khas Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) (setiap rawatan)

RM800

RM200

RM50

RM800

RM50

Perubatan nuklear

Isotop radioaktif:

(i) Diagnosis

RM150

RM50

RM25

RM150

RM25

(ii) Terapi

RM750

RM250

RM125

RM750

RM125

Bahagian 5 - Nefrologi

Nefrologi

Kelas Satu

Kelas Dua

Kelas Tiga

Dialisis berselang-selang peritoneal (setiap rawatan)

RM275

RM100

RM50

Rawatan Dialisis Peritoneal Ambulasi Berterusan (CAPD) (sebulan)

RM750

RM200

RM100

Hemodialisis setiap rawatan:

(i) satu kegunaan buah pinggang tiruan

RM190

RM50

RM25

(ii) kegunaan semula buah pinggang tiruan

RM75

RM20

RM10

Biopsi buah pinggang (tidak termasuk laporan)

RM75

RM20

RM10

Pengkateteran femoral/ subklavian untuk hemodialisis

RM75

RM20

RM10

Hemoperfusi

RM375

RM100

RM50

Implantasi kateter tenkoff

RM150

RM40

RM20

Rawatan dialisis prapemindahan

RM1,500

RM400

RM200

Lawatan di rumah bagi setiap hemodialisis

RM100 (setiap lawatan)

 

Bahagian 6 – Rawatan Psikiatrik

Setiap kemasukan

Kelas Satu

RM1,125

Kelas Dua

RM300

Kelas Tiga

Percuma

Bahagian 7 – Terapi Cara Kerja

Jenis Rawatan

Kelas Satu

Kelas Dua

Kelas Tiga

PENILAIAN

Penilaian aktiviti kehidupan seharian (ADL)

Ukuran Pelaksanaan Terapi Cara Kerja Kanada (C.O.P.M)

RM20

RM10

Percuma

Jadual Pendek Penafsiran Keperluan Camberwell (CANSAS)

RM20

RM10

Percuma

Penilaian Keupayaan Kefungsian (FAA)

RM20

RM10

Percuma

Ukuran Kebebasan Kefungsian (FIM)

RM20

RM10

Percuma

Penilaian Kemahiran Hidup Kohlman (KELS)

RM20

RM10

Percuma

Aktiviti instrumental skala kehidupan seharian Lawton

RM20

RM10

Percuma

Indeks terubah suai Barthel (MBI)

RM20

RM10

Percuma

Terapi cara kerja bagi penilaian jantung

RM20

RM10

Percuma

Inventori penilaian kehilangan upaya pediatrik (PEDI)

RM20

RM10

Percuma

Penilaian Pelaksanaan Kemahiran Pengurusan Diri (PASS)

RM20

RM10

Percuma

Penilaian Kemahiran Motor dan Pemprosesan bagi Kesihatan Mental (AMPS)

RM20

RM10

Percuma

 

 

 

 

Penilaian fizikal

Ujian Manual Otot (MMT)

RM20

RM10

Percuma

Kekuatan dinamometer/ tolok kutil

RM20

RM10

Percuma

Ujian pembezaan 2 titik

RM20

RM10

Percuma

Ujian pasak 9 lubang

RM20

RM10

Percuma

Ujian imbangan Berg

RM20

RM10

Percuma

Papan pasak beralur

RM20

RM10

Percuma

Ujian fungsi tangan Jebsen Taylor

RM20

RM10

Percuma

Ujian kecakatan manual Minnesota

RM20

RM10

Percuma

Skala kesakitan

RM20

RM10

Percuma

Ujian kecakatan jari O’Connor

RM20

RM10

Percuma

Ujian kecakatan penyepit O’Connor

RM20

RM10

Percuma

Ton otot

RM20

RM10

Percuma

Ujian papan pasak Purdue

RM20

RM10

Percuma

Julat pergerakan sendi (Goniometer)

RM20

RM10

Percuma

Ujian aptitud manipulatif Roeder

RM20

RM10

Percuma

Ujian monofilamen Semmes-Weinstein

RM20

RM10

Percuma

Profil sensori

RM20

RM10

Percuma

Ujian stereognosis

RM20

RM10

Percuma

Getaran

RM20

RM10

Percuma

Volumeter

RM20

RM10

Percuma

Ujian imbangan Tinnetti

RM20

RM10

Percuma

Alat Senaman Anggota Atas Mikrokomputer (MULE)

RM20

RM10

Percuma

 

 

 

 

Penilaian perkembangan normal

Ujian Bruininks-Oseretsky

RM20

RM10

Percuma

Carta tapisan perkembangan Denver

RM20

RM10

Percuma

Skala pengadaran motor oral

RM20

RM10

Percuma

Peabody

RM20

RM10

Percuma

 

 

 

 

Penilaian persepsi dan kognitif

Ujian Perkembangan Integrasi Visual-Motor Beery Buktenica (Beery VMI)

RM20

RM10

Percuma

Bateri Penilaian Neurologi Terapi Cara Kerja Chessington (C.O.T.N.A.B)

RM20

RM10

Percuma

Skala keresahan dan kemurungan hospital

RM20

RM10

Percuma

Penilaian Kognitif Terapi Cara Kerja Lowerstein (LOCTA)

RM20

RM10

Percuma

-LOCTA-A (bagi kes dewasa am)

-LOTCA-G (bagi kes geriatrik)

-LOTCA-D (bagi kes kanak-kanak/ perkembangan)

Pemeriksaan Mini Keadaan Mental (MMSE)

RM20

RM10

Percuma

Penilaian Kognitif Montreal (MoCA)

RM20

RM10

Percuma

Bateri penilaian persepsi kederiaan Rivermead

RM20

RM10

Percuma

 

 

 

 

Penilaian prasekolah

Penilaian pelajar prasekolah Miller

RM20

RM10

Percuma

Penilaian Fungsi Sekolah (SFA)

RM20

RM10

Percuma

Ujian kemahiran tulisan tangan

RM20

RM10

Percuma

 

 

 

 

Penilaian tingkah laku

Grid Penilaian Ambang (TAG)

RM20

RM10

Percuma

Skala keresahan dan kemurungan hospital

RM20

RM10

Percuma

Keteriritasian (skala kemurungan dan keresahan)

RM20

RM10

Percuma

Soal selidik fungsi Sharman

RM20

RM10

Percuma

Skala kemurungan Beck

RM20

RM10

Percuma

Skala amnesia pascatrauma (skala PTA)

RM20

RM10

Percuma

 

 

 

 

Penilaian kerusi roda

RM20

RM10

Percuma

 

 

 

 

Penilaian pemanduan

Penilaian pra-memandu

RM150

RM100

Percuma

Penilaian tapisan pemanduan pesakit strok

RM150

RM100

Percuma

 

 

 

 

Penilaian rumah/ tempat kerja/ sekolah

Alat Tapisan Kejatuhan dan Kemalangan dalam Rumah (FAST)

RM20

RM10

Percuma

 

 

 

 

Penilaian kerja/vokasional

Penilaian kapasiti kefungsian

RM150

RM100

Percuma

Penilaian LAM bagi Kesediaan Pekerjaan (LASER)

RM150

RM100

Percuma

Senarai semak peranan

RM150

RM100

Percuma

 

 

 

 

Latihan aktiviti kehidupan seharian

Kebolehan untuk menggunakan telefon

RM20

RM10

Percuma

Ambulasi awal

RM20

RM10

Percuma

Kebersihan diri

RM20

RM10

Percuma

Pindah

RM20

RM10

Percuma

Kebolehan mengendalikan kewangan

RM20

RM10

Percuma

Mandi

RM20

RM10

Percuma

Pengurusan pundi kencing

RM20

RM10

Percuma

Pengurusan usus

RM20

RM10

Percuma

Kerja pembersihan

RM20

RM10

Percuma

Penjagaan peralatan

RM20

RM10

Percuma

Kemahiran domestic

RM20

RM10

Percuma

Memakai pakaian

RM20

RM10

Percuma

Makan/ Memberi makan

RM20

RM10

Percuma

Penyediaan makanan/ hidangan

RM20

RM10

Percuma

Kefungsian komunikasi

RM20

RM10

Percuma

Kefungsian mobiliti

RM20

RM10

Percuma

Hias diri

RM20

RM10

Percuma

Eminens kesihatan

RM20

RM10

Percuma

Penyelenggaraan isi rumah

RM20

RM10

Percuma

Pengemasan rumah

RM20

RM10

Percuma

Dobi

RM20

RM10

Percuma

Mod pengangkutan

RM20

RM10

Percuma

Pengurusan wang

RM20

RM10

Percuma

Tanggungjawab bagi pengubatan

RM20

RM10

Percuma

Prosedur keselamatan

RM20

RM10

Percuma

Fungsi seksual

RM20

RM10

Percuma

Beli-belah

RM20

RM10

Percuma

Penjagaan tandas

RM20

RM10

Percuma

 

 

 

 

Alat bantuan dan adaptasi (bagi setiap pengubahsuaian peralatan yang dibekalkan)

Perkakas memasak

RM20

RM10

Percuma

Mengenakan pakaian

RM20

RM10

Percuma

Perkakas makan/ minum

RM20

RM10

Percuma

Mobiliti

RM20

RM10

Percuma

Mandi

RM20

RM10

Percuma

Membaca/ Menulis

RM20

RM10

Percuma

Dudukan kerusi roda

RM20

RM10

Percuma

Rehabilitasi penglihatan terhad

RM20

RM10

Percuma

 

 

 

 

Intervensi persepsi dan kognitif

Konsep asas

RM20

RM10

Percuma

Pengenalpastian bahagian badan

RM20

RM10

Percuma

Stimulasi kognitif

RM20

RM10

Percuma

Aktiviti pembelajaran

RM20

RM10

Percuma

Pembezaan kanan/ kiri

RM20

RM10

Percuma

Diskriminasi bentuk dan persekitaran

RM20

RM10

Percuma

Orientasi realiti

RM20

RM10

Percuma

Aktiviti orientasi topografi

RM20

RM10

Percuma

Penjujukan

RM20

RM10

Percuma

Pengkategorian

RM20

RM10

Percuma

Terapi cermin

RM20

RM10

Percuma

Terapi tingkah laku

RM20

RM10

Percuma

 

 

 

 

Terapi kreatif

Terapi seni

RM20

RM10

Percuma

Drama/ Lakon peranan

RM20

RM10

Percuma

Terapi muzik

RM20

RM10

Percuma

 

 

 

 

Intervensi kemahiran sosial

Latihan asertif

RM20

RM10

Percuma

Latihan kemahiran daya tindak

RM20

RM10

Percuma

Kumpulan sokongan

RM20

RM10

Percuma

Terapi berkumpulan

RM20

RM10

Percuma

Terapi individu

RM20

RM10

Percuma

Kemahiran interpersonal

RM20

RM10

Percuma

Aktiviti kesedaran diri

RM20

RM10

Percuma

Kawalan diri

RM20

RM10

Percuma

Ekspresi diri

RM20

RM10

Percuma

Pelakuan sosial

RM20

RM10

Percuma

Latihan kemahiran sosial

RM20

RM10

Percuma

Pengurusan masa

RM20

RM10

Percuma

Senarai semak peranan

RM20

RM10

Percuma

 

 

 

 

Pendidikan terapi cara kerja untuk pesakit dan penjaga

Mekanik dan ergonomik badan

RM20

RM10

Percuma

Kawalan dan pencegahan edema

RM20

RM10

Percuma

Penjimatan tenaga/ pemudahan kerja

RM20

RM10

Percuma

Terapi persekitaran

RM20

RM10

Percuma

Teknik penjagaan sendi

RM20

RM10

Percuma

 

 

 

 

Main dan santai

Senarai semak santai

RM20

RM10

Percuma

Eksplorasi main dan santai

RM20

RM10

Percuma

Latihan main dan santai

RM20

RM10

Percuma

 

 

 

 

Relaksasi

Biomaklumbalas

RM20

RM10

Percuma

Pernafasan dalam

RM20

RM10

Percuma

Pernafasan diafragma

RM20

RM10

Percuma

Relaksasi khayalan

RM20

RM10

Percuma

Teknik relaksasi otot progresif

RM20

RM10

Percuma

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan sensori

Penyahpekaan sensori

RM20

RM10

Percuma

Integrasi sensori

RM20

RM10

Percuma

Pendidikan semula sensori

RM20

RM10

Percuma

Stimulasi sensori

RM20

RM10

Percuma

Fluidoterapi

RM20

RM10

Percuma

 

 

 

 

Latihan motor

Prostesis atas siku

RM20

RM10

Percuma

Prostesis atas lutut

RM20

RM10

Percuma

Senaman bantuan aktif

RM20

RM10

Percuma

Prostesis bawah siku

RM20

RM10

Percuma

Prostesis bawah lutut

RM20

RM10

Percuma

Integrasi bilateral

RM20

RM10

Percuma

Garis tengah bersilang

RM20

RM10

Percuma

Latihan ergonomik

RM20

RM10

Percuma

Kemahiran motor halus

RM20

RM10

Percuma

Prostesis jari

RM20

RM10

Percuma

Latihan gaya jalan

RM20

RM10

Percuma

Aktiviti motor kasar

RM20

RM10

Percuma

Koordinasi tangan dan mata

RM20

RM10

Percuma

Tambah baik keseimbangan

RM20

RM10

Percuma

Pendidikan semula motor

RM20

RM10

Percuma

Teknik perkembangan neuro

RM20

RM10

Percuma

Penormalan ton otot

RM20

RM10

Percuma

Stimulasi otot mulut

RM20

RM10

Percuma

Senaman meningkatkan kekuatan

RM20

RM10

Percuma

Latihan ketahanan

RM20

RM10

Percuma

Penyusutan ton otot

RM20

RM10

Percuma

Intervensi orientasi dan mobiliti

RM20

RM10

Percuma

Penilaian

Kelas

Satu

Kelas

Dua

Kelas

Tiga

Pesakit Luar

Penilaian pertuturan bahasa

RM50

RM20

Percuma

RM10

Penilaian Penelanan Klinikal (CSE)

RM50

RM20

Percuma

RM10

Penilaian suara berinstrumen

RM50

RM20

Percuma

RM10

Penilaian resonans berinstrumen

RM50

RM20

Percuma

RM10

Penilaian Penelanan Endoskopik Serat Optik (FEES)

RM50

RM20

Percuma

RM10

Penilaian Penelanan Videofloroskopik (VFSS)

RM80

RM30

Percuma

RM20

Kategori rawatan

Kelas

Satu

Kelas

Dua

Kelas

Tiga

Pesakit Luar

Terapi pertuturan bahasa

RM50

RM20

Percuma

RM10

Elektroterapi

RM50

RM20

Percuma

RM10

Bahagian 9 – Perkhidmatan Dietetik

Kategori Siasatan

Kelas Satu (RM)

Kelas Dua (RM)

Kelas Tiga (RM)

Pesakit Luar (RM)

Penilaian pemakanan

10

5

Percuma

1

Kalorimetri tak langsung

20

10

Percuma

5

 

 

Kategori Terapi

Kelas Satu (RM)

Kelas Dua (RM)

Kelas Tiga (RM)

Pesakit Luar (RM)

Terapi diet individu

10

5

Percuma

2

Terapi diet berkumpulan

-

-

-

1

Terapi diet individu:

20

10

Percuma

-

Tambahan pemakanan oral

Terapi diet individu:

50

30

Percuma

-

Pemakanan enteral

CAJ SIASATAN

 

Kelas Satu

Kelas Dua

Kelas Tiga

1. Pemeriksaan Tanpa Kontras Media

Anggota

RM75

RM20

RM10

Kepala

RM90

RM25

RM12

Spina

RM90

RM25

RM12

Dada kecuali filem kecil dada

RM75

RM20

RM10

Filem kecil dada

RM25

RM6

RM2

Tulang Pelvis, panggul dan abdomen

RM90

RM25

RM12

Tomografi

RM150

RM40

RM17

Pelvimetri

RM100

RM40

RM17

Fluroskopi jantung, paru-paru, diafragm

RM150

RM40

RM12

Kaji selidik skeletal

RM375

RM100

RM37

Mamografi

RM150

RM40

RM12

Intra-oral pergigian (setiap filem)

RM15

RM5

RM1

Ortopantomogram pergigian (OPG)

RM105

RM30

RM10

Tengkorak lateral

RM105

RM30

RM10

Ultrasound

RM150

RM40

RM17

Ultrasound (mudah)

RM50

RM20

RM10

Pengukuran Tomografi Pemancar Kon (CBCT) gigi

RM350

RM150

Percuma

3D OPG

RM350

RM150

Percuma

Radiograf digital gigi

RM100

RM40

Percuma

C.T. abdomen

RM675

RM200

RM75

C.T. kepala

RM525

RM150

RM60

C.T. seluruh badan

RM900

RM240

RM120

2. Pemeriksaan Dengan Kontras Media

Arteriografi

RM450

RM120

RM50

Pemeriksaan kontras saluran G.I

RM150

RM40

RM17

Pemeriksaan kontras saluran Biliary

RM180

RM48

RM20

Pemeriksaan kontras saluran kencing

RM150

RM40

RM17

Pemeriksaan kontras sistem saraf pusat

RM225

RM60

RM25

Pemeriksaan kontras lain- lain duktus dan saluran

RM115

RM30

RM12

Artografi

RM150

RM40

RM17

Bronkografi

RM190

RM50

RM21

Limfangiografi

RM300

RM80

RM35

Presacral Air Insufflation

RM300

RM80

RM35

Percutaneous transhepatic Cholangiografi (PTC)

RM225

RM60

RM25

Splenoportografi

RM450

RM120

RM50

Salpingografi

RM150

RM40

RM17

Bahagian 2 - Ujian Makmal


 

Kelas Satu

Kelas Dua

Kelas Tiga

Kumpulan A

Ujian imunologi sel

RM150

RM50

RM25

Kumpulan B

Mikroskopi elektron

RM120

RM40

RM20

Seksyen beku (termasuk pengesahan)

RM120

RM40

RM20

Kumpulan C

Ujian khas hematologj

RM75

RM25

RM12

Analisis mikrobiologi produk makanan dan lain-lain

RM75

RM25

RM12

Assai antibiotic dan ujian pensterilan

RM75

RM25

RM12

Ujian kefungsian (biokimia)

RM75

RM25

RM12

Kumpulan D

Ujian pakej makanan

RM60

RM20

RM10

Biopsi pembedahan

RM60

RM20

RM10

Pemeriksaan sitologikal termasuk pungutan spesimen

RM60

RM20

RM10

Penilaian hormon

RM60

RM20

RM10

Ujian rutin ekstensif hematologi

RM60

RM20

RM10

Kumpulan E

Mikroskopi fluoresen

RM60

RM15

RM7

Ujian antibodi fluoresen

RM60

RM15

RM7

Ujian respan gel

RM60

RM15

RM7

Ujian siasatan hematologi

RM60

RM15

RM7

Assai seminal

RM60

RM15

RM7

Ujian khas biokimia dan pemakanan

RM60

RM15

RM7

Immunoglobulin, imunoelektroforesis ELISA

RM60

RM15

RM7

Kuantitasi pelengkap

RM60

RM15

RM7

Kumpulan F

Analisis kuantitatif biokimia (Cat. A)

RM30

RM10

RM5

Pemeriksaan sitologi spesimen klinikal

RM30

RM10

RM5

Ujian rutin ekstra hematologi

RM30

RM10

RM5

Kultur spesimen klinikal

RM30

RM10

RM5

Teknologi imunologi (pengaglutinatan, Flokulasi, hemolisis, dsb.)

RM30

RM10

RM5

Kepekaan antibiotik

RM30

RM10

RM5

Salpingografi

RM30

RM10

RM5

Kumpulan G

Mikroskopi cahaya

RM15

RM5

RM2

Ujian rutin hemotologikal

RM15

RM5

RM2

Pemeriksaan seminal (ujian biasa)

RM15

RM5

RM2

Analisis kuantitatif biokimia (Cat. B)

RM15

RM5

RM2

Kumpulan H

Analisis kuantitatif/kualitatif biokimia

RM10

RM2

RM1

Bahagian 3 - Siasatan-Siasatan Lain

  

Kelas Satu

Kelas Dua

Kelas Tiga

Siasatan Kardiologi 

Elektrokardiorafi

RM45

RM10

RM5

Ujian Senaman

RM150

RM40

RM20

Holter

RM150

RM40

RM20

Echocardiogram

RM150

RM40

RM20

Cardiac catheterisation dan angiografi

RM375

RM100

RM50

Siasatan Oftalmologi 

Perimetri/Scotometri

RM30

RM8

RM4

Fluoresceine fundus angiografi/iris angiografi

RM90

RM24

RM12

Ujian untuk vision binocular

RM45

RM12

RM6

Refraction dengan atau tanpa preskripsi kaca mata

RM30

RM8

RM4

Siasatan Neurologi 

Elektroensefalografi

RM60

RM15

RM5

Audiometri

Audiometri nada tulen

RM15

RM10

RM10

Bekesy

RM15

RM10

RM10

Impedans

RM15

RM10

RM10

Lain-lain (SISI, rosot nada, medan bebas)

RM15

RM10

RM10

 

 

 

 

Kalorimetri

RM15

RM10

RM10

 

 

 

 

Siasatan Pergigian

Ujian pergigian

Kevitalan pulpa (setiap ujian)

RM15

RM15

Percuma

Model diagnostik

RM40

RM40

Percuma

Kerentanan karies (setiap ujian)

RM5

RM5

Percuma

Bahagian 1 - Caj Anggota Tiruan

 

Caj

Prosthesis for above knee amputee with foot without shoes

RM550

Prosthsis for above knee amputee with peg leg

RM400

Pylon for above knee amputee

RM150

Symes prosthesis for foot amputee

RM300

Prosthesis for through knee amputee with blocked corset complete with foot

RM450

Prosthesis for below knee amputee complete with soft thigh corset and foot

RM400

Prosthesis for through knee amputee with blocked thigh corset and peg leg

RM350

Chelsea peg leg

RM100

Chelsea peg leg with thigh corset

RM150

Rocker peg leg

RM300

Symes leg prosthesis

RM350

Canadian tilting table for hind quarter amputee

RM650

Prosthesis for through knee with kneeling peg leg with foot

RM600

Arm prosthesis for above elbow amputee with cosmetic bad (wood)

RM300

Arm Prosthesis for below albow amputee complete with adjustable cosmetic hand and split hook

RM500

Arm prosthesis for shoulder amputee complete with cosmetic hand

RM300

Wrist amputee prosthesis with hand assembly

RM300

Cane adjustable crutches (a pair)

RM20

Adjustable auxiliary crutch (air leg) - metal ( a pair)

RM60

Foot arch support (leather) 1 pc. and cork

RM30

Below knee single iron brace with T strap

RM50

Below knee double iron brace with T strap and foot drop check

RM60

Taylors spinal brace

RM200

Milwaukee spinal brace

RM500

Knights spinals brace

RM200

Cervical collar (Plastazote)

RM20

Cervical collar (Polythene)

RM45

Adjustable cervical collar (polythene)

RM65

Coiled spring foot drop check

RM15

Sacroiliac surgical brace

RM60

Insole support (leather) 1 pc.

RM30

Insole support (plastazote) 1pc.

RM15

Knee cage

RM75

Elbow cruthes (metal) 1pair

RM60

Modified lumbosacral brace

RM60

Surgical boots

RM100

O'Conners boot block only 1 pc.

RM50

Patella tendon bearing brace

RM100

Polythene knee ankle foot orthosis

RM150

Ring topped long leg brace with knee joints

RM250

Ring topped long leg brace without knee joints

RM75

Shoe raise and alterations to heal and sole

RM20

Special surgical boots

RM150

Cock up splint

RM30

Cock up splint with finger extension mechanism

RM60

Von Rossen splint

RM100

Dennis Brown splint

RM100

Torticollis splint (corrective)

RM150

Bow leg splint

RM150

T strap

RM5

T strap and round heel socket

RM20

Round heel socket

RM15

Knee joint

RM50

Pelvic band with joint and belt

RM50

Pelvic band and belt for calipers

RM20

Slip socket for below knee stump

RM60

SACH foot

RM150

Stump socks (1 pair)

RM36

Bucket socket change for above or below knee

RM150

Caj Pembedahan Termasuk Anesthesia 

 

Kelas Satu

Kelas Dua

Kelas Tiga

Pembedahan Jenis A

RM4,500

RM1,200

RM200

Pembedahan Jenis B

RM2,250

RM600

RM100

Pembedahan Jenis C

RM1,200

RM400

RM50

Pembedahan Jenis D

RM450

RM150

RM20

Pembedahan Jenis E

RM225

RM80

RM15

Pembedahan Jenis F

RM75

RM40

RM10

WARGANEGARA ASING

*Pesakit warga asing yang mempunyai Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing tidak perlu membayar cagaran (Tertakluk kepada peraturan kewangan yang berkuatkuasa).

Fi Pesakit Luar

 

Kos perkhidmatan

bagi setiap lawatan

Hospital :

 

Pesakit Luar Am

RM40

Pesakit Luar Pakar

RM120

Jabatan Kecemasan

RM100

Klinik Kesihatan :

 

Pesakit Luar Am

RM40

Pesakit Luar Pakar

RM120

Klinik Desa

RM40

Lain-lain :

 

Perkhidmatan Kesihatan Kanak-kanak

RM40

Rawatan Obstetrik & Ginekologi

RM40

Perkhidmatan Postnatum

RM40

Calitan Pap

RM45

Perkhidmatan Bersalin (termasuk di pusat bersalin alternatif dan di rumah)

RM200

Perkhidmatan perubatan di luar hospital

RM300 untuk setiap lawatan selain dari apa-apa tuntutan bagi perjalanan, sara hidup dan penginapan mengikut kadar yang ditentukan oleh kerajaan.

Fi Wad

 

Kos perkhidmatan bagi wad sehari

Caj Rawatan Pesakit Dalam

Deposit

Eksekutif :

 

 

Bilik 1 katil

(Orang kenamaan)

RM500

RM100

RM7,000

RM11,000

Bilik 1 katil

RM400

Bilik 2 katil

RM340

Kelas Satu :

Bilik 1 katil

RM320

Bilik 2 katil

RM240

Bilik 3 katil atau lebih

RM200

Kelas Dua

RM180

RM3,000

RM5,000

Kelas Tiga

RM160

RM1,400

RM2,800

Wad Psikiatri

Berdasarkan kelas wad dan mengikut bilangan katil

I) IMUNISASI

 

Warganegara

Warga Asing

Demam Kuning

RM90

RM300

Tifoid

RM20

RM80

Jenis imunisasi lain

RM5

RM40

II) AMBULAN, KERETA JENAZAH DAN PASUKAN PERUBATAN BERSEDIA

 

Warganegara

Warga Asing

Ambulan

RM0.35 

RM1.40 bagi setiap km

Kereta Jenazah

 

 

Kurang daripada 30 km

RM10

RM40

30 km hingga 800 km

RM0.35

RM1.40 bagi setiap km.

Lebih daripada 800 km

RM300

RM1,200

Pasukan Perubatan Bersedia (tidak termasuk pegawai perubatan) :

Hari pertama

RM200

RM400

Hari kemudiannya

RM100

RM250

III) PEMERIKSAAN PERUBATAN DAN LEMBAGA PERUBATAN

 Bil 

Prosedur

Warganegara (RM)

Warga Asing (RM)

10

Pemeriksaan Perubatan termasuk X-Ray

100

300

11

Pemeriksaan untuk Lembaga Perubatan

200

600

IV) PENDAPAT ATAU LAPORAN PERUBATAN BERTULIS

 

Warganegara

Warga Asing

Laporan ringkas/pendapat disediakan oleh pegawai perubatan

RM40

RM120

Laporan ringkas/pendapat disediakan oleh pakar

RM80

RM240

Pendapat lengkap disediakan oleh pakar

RM200 hingga RM1,000 bergantung kepada kerumitan menyediakan pendapat itu.

RM400 hingga RM2,000 bergantung kepada kerumitan menyediakan pendapat itu.

 

Go to top